Spouwventilatie noodzakelijk, of een fabeltje. Waarom is er sprake of geen sprake van spouwventilatie ?

Globaal kennen we de geventileerde spouw en de niet geventileerde spouw. Een geventileerde spouw heeft een luchtlaag zoals de niet geïsoleerde lucht spouw of de geïsoleerde spouw met een bewust open gelaten luchtlaag. Voor de ventilatie in de geventileerde spouw is er dan vaak sprake van open stootvoegen hoger in het buitenblad. Wegens vaak open gelaten bovenzijde van de spouw is ook de aanwezigheid van deze stootvoegen niet noodzakelijk.

Open stootvoegen boven lateien en loodslabbe (spouw overbruggende) zijn overigens overlopen van lekwater in een spouw of buitenblad. Deze zijn nooit enkel aangebracht als ventilatie voorziening.

Ontstaan spouwmuren

Spouw gevels zijn ontstaan in de jaren 20 nadat veel volle steense muren last kregen van geveldoorslag. Door een muur voor een muur te zetten kon er geen gevel doorslag meer ontstaan. Water springt niet over van de ene muur naar de andere. Let op bij bouwfouten in de spouw zoals spouwvervuiling of verkeerd na isoleren kan dit alsnog ontstaan.
Spouwmuren zijn niet ontstaan om isolatie technische redenen. Inmiddels weten we ook dat het een fabeltje is dat de lucht in de spouw isolerend werkt. Lucht isoleert enigszins en enkel als deze volledig stilstaat. In een spouw staat de lucht echter niet stil.

Ontstaan van spouwventilatie

Vroeger waren gevelstenen van klinker kwaliteit. De stenen hadden een hogere dichtheid dan de gevelstenen van tegenwoordig. Wegens Arbo technische redenen en de vraag naar sneller bouwen zijn leveranciers van bakstenen lichtere stenen gaan produceren. De stenen zijn poreuzer en hebben daarmee meer capillairen. De stenen zijn dus ook gevoeliger voor vochtopname geworden.
Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de baksteenleverancier een geventileerde spouw eist. De ventilatie draagt immers bij aan het sneller opdrogen van de buitengevel en voorkomt zowel vorstschade als witte uitslag. Dat het ook meer stookkosten veroorzaakt, is er nooit bij verteld. Je stookt grotendeels de buitenmuur zelf droog, omdat de ventilatie in de spouw de warmte van de binnenmuur naar de buitenmuur verplaatst. Het stijgen van warme lucht zorgt voor aanzuigen van verse lucht onder in de gevel. Op deze wijze wordt ventilatie en luchtcirculatie behaald.
Inmiddels weten we dat een gevel voor 95% van buiten droog ventileert. De steen is gevoeliger voor vocht opname geworden maar staat het door haar structuur ook gemakkelijker af. Het buitenblad is immers meer damp open geworden.
De toegepaste isolatie van tegenwoordig zorgt voor minder warmte afgifte in de spouw en daarmee minder droog ventilerend effect in de spouw.

Is spouwventilatie helemaal niet meer nodig ?

Jawel maar dat is afhankelijk van de gevel uitvoering. In de regel is spouwventilatie enkel nog nodig bij minder damp open geïsoleerde gevels met een luchtlaag en bij gevels met gebreken als spouwvervuiling of klachten van geveldoorslag.
Bij vochtklachten op binnenmuren kan een betere spouwventilatie bijdragen aan een oplossing. Veelal zullen andere maatregelen moeten worden getroffen als saneren van voegwerken en de gevel waterkerend behandelen met een damp open middel zoals gevelcream of impregneermiddel.

Pas op met dichten van alle open voegen.
Niet alle open voegen in een gevel zijn aanwezig voor spouwventilatie. Met name bij houten balklaag vloeren en een kruipruimte is er in gevels sprake van ventilatie voorzieningen voor de kruipruimte. Open stootvoegen boven lateien en lood slabbe zijn aanwezig als overlopen bij het water keren uit de gevel of spouw.

Meer weten of last van vochtproblemen ? Neem contact met ons op.