Spouwvervuiling lekkage en warmte verlies

Spouwvervuiling is vervuiling in de spouw veelal ontstaan tijdens de bouwperiode. Bij slordig metselen valt specie in de spouw wat zich ophoopt op de fundering of rondom muurankers. Bij lekkage onderzoeken door Lekrecherche zijn we naast specie vervuiling breukstenen tegen gekomen, lege flessen bier of kitspuiten. Door de spouwvervuiling ontstaat een koudebrug welke zal leiden tot vocht doorslag en warmteverlies ondanks isolerende maatregelen.

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Bij correct metselen zal de metselaar voorkomen dat er valspecie ontstaat en controleren op correct aangebracht isolatie en details als spouwankers. Helaas worden tijdens nieuwbouw projecten onderaannemers uitgeknepen in tarieven waardoor snelheid centraal komt te staan en daarmee slordig werken.

De spouwmuur

Een spouwmuur is een dubbele muur als gevel uitvoering. Veelal betreft het metselwerken. Het buitenblad is een beschermende schil voor de dragende binnenblad constructie. Nooit is de spouwmuur toegepast om isolatie technische reden. De spouwmuur is ontstaan na vele klachten van geveldoorslag vol steense muren. Pas vanaf de jaren 30 is men begonnen met toepassen van een spouwmuur. Andere landen waren ons hierin al voorgegaan. In deze jaren speelde geheel geen noodzaak tot isoleren. In latere periode en met name na de olie crisis eind jaren 70 zijn we de spouw gaan gebruiken voor het toepassen van isolatie.

Gevolgen spouwvervuiling

  • Geveldoorslag door contact binnenblad en buitenblad spouw
  • Optrekkend vocht door vervuiling op fundatie
  • Warmteverlies en kans op condens ter plaatse van spouwvervuiling

Oplossen spouwvervuiling

Een spouwmuur kan worden geopend en schoongemaakt. Om de locatie exact te bepalen en daarmee kosten te besparen kan middels endoscopie in de spouw of middels infrarood de locatie in beeld worden gebracht. Nadat gebreken in beeld zijn gebracht kan gericht worden gehandeld en behoren problemen tot het verleden. Neem contact met ons op voor mogelijkheden. Contact Lekrecherche of bel vrijblijvend voor meer informatie 088-112 88 00 (kantooruren).