Een standleiding is de verticale leiding of leidingen in een gebouw, zowel in een huis als een appartementen complex. Standleidingen zijn onder staande leidingen zoals onder andere afvoeren van vuilwater naar het riool, CV leidingen, waterleidingen etc. Standleidingen zijn er van verschillende materialen en zijn vaak weggewerkt in leidingkokers of leidingschachten. Het wegwerken achter muren wordt gedaan om esthetische redenen. Zijn er problemen met standleidingen zoals lekkage dan behoeft een lekkage onderzoek en zelfs herstel niet uitgevoerd worden met een hoop hak en breekwerk. Met huidige technieken kunnen lekkage oorzaken worden opgespoord met minimale overlast. Ook het herstel van de leidingen gebeurt steeds vaker zonder het openen van schachten.

Lekkage standleidingen.

camera standleidingStandleidingen kunnen gaan lekken wat lekkage en vochtschade tot gevolg geeft. Daarnaast kan er sprake zijn van gevaarlijke situaties in geval van lekkage van een rookgaskanaal. Veel voorkomend is de lekkage van CV rookgaskanalen in leidingkokers. Door condens in deze leidingen ontstaat lekkage en bij lekkage kans op koolmonoxide.
Veel oudere complexen hebben nog stalen standleidingen voor vuilwater / riolering. Deze leidingen hebben niet het eeuwige leven en gaan door corrosie rotten. Ook in nieuwbouw treffen we helaas nog vaak een lekkage van de standleiding aan in de leidingschacht. Hier is de oorzaak veelal verkeerde installatie als niet beugelen of gebreken met expansie stukken standleidingen.

Opsporen lekkage standleiding (breekvrij)

Middels geavanceerde endoscopen kan beeld worden verkregen in leidingkokers of schachten. Door een gaatje van slechts 10 mm kan de standleiding visueel worden geïnspecteerd en gecontroleerd op lekkage. Dit scheelt veel overlast en onnodig breekwerk.
Naast camera inspectie in de schacht kan camera inspectie in de leiding zelf veel informatie geven over de staat en mogelijke lekkage oorzaken. Worden gebreken waargenomen dan is middels een sensor te bepalen op welke hoogte de gebreken zich voordoen.
Camera inspecties maken snel een diagnose zodat overgegaan kan worden tot herstel. Ook dit herstel kan in veel gevallen zonder open breken van schachten en leiding kokers en voorkomt daarmee schade, overlast en veel kosten.
Meer informatie over mogelijkheden : Lekrecherche Contact

Herstel van standleidingen (breekvrij)

Bij vaststelling lekkage of gebreken standleidingen kan overgegeaan worden tot herstel. Afhankelijk van de wanden rondom standleidingen kan worden overwogen deze te openen. Veelal zal de installateur dit zelf doen aan de hand van een opgestelde rapportage Lekrecherche.

Met nieuwe technieken als relinen kan herstel zelfs uitgevoerd worden zonder hakken en breken. Relining is het renoveren van de standleiding met het  trekken van een epoxy kous door bestaande leidingen. Lees hier meer over relinen en mogelijkheden op de website van specialist House-Liner

Ook wordt gewerkt met het trekken van nieuwe flexibele leidingen door bestaande leidingen. Veelal toegepast op rookgas kanalen en altijd aan te bevelen bij vernieuwen van ketels. Een nieuwe HR ketel op bestaande oude rookgas kanalen geeft lekkage en gevaarlijke situaties. Zie voor meer onder andere innovator Cox Geelen.

Wilt u meer info dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.