Standleiding riolering.

Een standleiding riolering is een verticale afvoer van vuilwater of hemelwater. Met name bij oudere woningen en oudere woonwijken is er nog sprake van standleidingen welke gecombineerd worden gebruikt voor het lozen van hemelwater als vuilwater. Standleidingen komen we tegen bij gestapelde woningen en woningen met meerdere bouwlagen.

Problemen die we tegen komen met standleidingen zijn overwegend lekkage door ondeugdelijke installatie, fixatie of slijtage. Daarnaast  zijn drukproblemen helaas veel voorkomend. Drukproblemen kunnen leiden tot stankoverlast. Drukverschillen zijn vaak op te merken aan borrelen of gorgelen van de afvoeren in bijvoorbeeld een badkamer. Later in deze tekst worden gebreken, oorzaken en oplossingen verder beschreven.

Standleiding materialen.

Sinds de jaren 60 wordt de binnen riolering en afvoeren overwegend uitgevoerd in kunststof materialen zoals PVC, PE en PP. Voor deze bouwperiode zien we nog veel standleidingen van gietijzer en nog tot op heden in veel in gebruik. Ook loden afvoeren of van koper zijn nog in gebruik en behoeven bij geen problemen niet te worden vervangen.
Welke soort kunststof is gebruikt kan meestal worden gezien aan de verbindingen. PVC wordt overwegend gelijmd, PE overwegend verbonden middels schuifmoffen en PP door elektrolassen. Daarnaast staat het materiaalsoort veelal vermeld op de leidingen. Let op dat PVC leidingen niet zomaar met PVC gelijmd kunnen worden op bijvoorbeeld PP leidingen etc.

Oudere materialen zoals gietijzer afvoeren en gresbuizen kunnen ouderdomsgebreken gaan vertonen en daarmee lekkage. Vaak ontstaan echter de problemen met oudere afvoeren als er nieuwe aansluiten worden uitgevoerd met nieuwere kunststof materialen. Dit wordt vaak met allerlei kunst en vliegwerk uitgevoerd zoals kit, bitumen of specie. Het is dan een kwestie van tijd eer lekkage problemen zich voordoen. Wordt een badkamer vernieuwd en is er sprake van een oudere standleiding en een ander materiaal vervang dan ook altijd de standleiding.

Installatie van de standleiding.

standleiding beugelDe standleiding wordt veelal weggewerkt in een schacht of koof. De standleiding is geen aanwinst voor de woninginrichting en veroorzaakt het gebruik van de standleiding geluiden van waterverloop. Naast schachten komen we standleidingen tegen in spouwmuren of ingemetseld.
In de standleiding komt bij grote hoeveelheden waterspoelen beweging voor en daarom is het van belang dat de standleiding voldoende is gefixeerd middels beugelen en afhankelijk van de situatie voorzien van expansiestukken.

Globale eisen standleiding installatie ?

  • Ontspanningsleiding uitvoeren in nagenoeg dezelfde diameter als de standleiding;
  • Geen 45° T-stukken gebruiken op de standleiding;
  • Geen T-stukken tegenover elkaar plaatsen op dezelfde hoogte, Expansiestukken aan onderzijde fixeren, Insteeklengte expansiestuk op buis zetten, Monteren volgens aangegeven insteeklengte, Overige beugels moet kunnen glijden.

Lees meer en gedetailleerd de documentatie : Wavin binnen riolering welke u hier kunt nalezen.

 

Lekkage standleiding en opsporen.

Lekkage van standleidingen komen veel voor. Is er sprake van oudere materialen zoals gietijzer dan is de oorzaak veelal te wijten aan ouderdom gebreken maar zeker ook door geknutsel van nieuwe materialen op de oudere standleiding.

Lekkage van de standleiding is vaak zonder hakken en  breken op te sporen. Verschillende kleurstoffen of een rookproef kunnen lek locaties inzichtelijk maken. Daarnaast is er natuurlijk camera inspectie mogelijk in de standleiding. In schachten voert Lekrecherche endoscopie camera inspectie uit. Dit voorkomt onnodig openen van schachten op meerdere verdiepingen.

Stankoverlast en drukproblemen.

Stankoverlast van de afvoeren en riolering is bij afwezigheid van lekkage altijd te wijten aan problemen met stankafsluiters. Stankafsluiters zijn nagenoeg altijd uitgevoerd in watersloten. Een bekend voorbeeld is de sifon onder een wastafel of douche. Andere versies zijn de zwanenhals in toiletpotten. Wordt een waterslot leeg geduwd of getrokken (overdruk en onderdruk) dan zal er een open verbinding ontstaan met de riolering. Om dergelijke problemen te voorkomen is een ontspanningsleiding op de standleiding essentieel. Helaas wordt dit laatste deel van de standleiding nogal eens vergeten of verkeerd uitgevoerd. De ontspanningsleiding heet ook wel de ROB, de riool ontluchter en beluchter.

De ontspanningsleiding is niets anders dan een luchtleiding op de standleiding door het dak van het gebouw. Door deze open verbinding door het dak is de standleiding in staat drukverschillen op te heffen. Er treedt lucht aanzuigen op bij onderdruk en lucht afvoer bij overdruk. In principe dient de ontspanningsleiding de zelfde diameter te hebben als de standleiding. Een gering minder diameter zal niet direct leiden tot problemen bij gewone woonhuizen. Bij appartement complexen is wel aan te bevelen een zelfde diameter toe te passen.

Lekrecherche spoort oorzaken van stankproblemen op middels rookproeven en camera inspectie. Een rookmachine brengt onder geringe druk een grote hoeveelheid rook in de afvoeren. Zichtbaar zal worden of er sprake is van een ontspanningsleiding en of er problemen zijn die stankoverlast veroorzaken. De rook is niet giftig en laat geen nadelige sporen achter. Wel kunnen brandmelders reageren. Bij complexen of van toepassing zullen wij de uitvoering van een rookproef melden bij de brandweer van de woonplaats tegen mogelijke “vals” melding van brand.

Hemelwater afvoer op de standleiding vuilwater.

In het verleden maar ook nog in het heden zijn er situaties dat de hemelwater wordt geloosd in de standleidingen vuilwater of dat er sprake is van hemelwaterafvoeren aan gesloten op het liggende deel van de binnen riolering. Deze situatie is niet per definitie verkeerd maar kan leiden tot grote drukverschillen in de binnen riolering en de standleidingen. Het is deze situatie dat het van belang is dat er niet alleen sprake is van beluchting maar tevens van ontluchting. Zeker bij hevige regen zijn de hemelwaterafvoeren in gebruik en kan er vanuit het openbare riool sprake zijn van terugstroom. Pas hiervoor niet zomaar terugslagkleppen toe. Dit kan leiden tot meer klachten en onwenselijke rioolproblemen in de woningen.

Wilt u meer informatie over problemen met de riolering en standleidingen neem dan vrijblijvend contact met ons op. Lekrecherche Lekdetectie geeft zicht op gebreken.

Veel informatie over installatie leest u hier. Meer uitgebreid informatie over wetten en regels zijn na te lezen op de website van Stichting Rioned. Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland.

contact lekdetectie