Stank overlast door riool en vocht.

Stank overlast verminderd in grote mate uw leef genot en is zeer hinderlijk. Bij een rioollucht in de woning wordt al snel gedacht aan een lekkage van een afvoer of riolering. Dit hoeft niet het geval te zijn.

Veel voorkomende oorzaken van stank overlast zijn

  • Gebreken in afvoer riolering
  • Foutieve installatie in de woning
  • Stank uit grondlagen
  • Muffe lucht door vocht en schimmels
  • Vochtig opgesloten isolatie
stank overlast

Gebreken afvoer en riool

Op uw riolering zijn vele afvoeren aangesloten met installaties als wasmachines of toiletten. Daarnaast natuurlijk douche afvoeren, keuken afvoeren, wastafels en soms hemelwater afvoeren. Tussen de aansluitingen is sprake van stankafsluiters in de vorm van sifons of andere watersloten. Bij foutieve uitvoering van afvoerstelsel in de woning kan er leeg trekken of duwen van sifons ontstaan en daarmee een open verbinding met de riolering. In nagenoeg alle gevallen is dit terug te voeren in foutieve uitvoering van de ROB, riool ontluchting beluchting. Lees hier meer over de ROB

Ventilatie systemen

Bij nieuwbouwwoningen is er vaak sprake van een (balans) ventilatiesysteem. Dit systeem halt verse lucht binnen en dit veelal via een doorvoer op het dak. Het is zaak dat deze niet in de luchtstroom is geplaatst van de ROB op het dak. Andere veel voorkomende oorzaken zijn hemelwaterafvoeren aangesloten op vuilwater circuit met uitmonding onder bijvoorbeeld een hellend dak.

Lekkage

Het spreekt voor zich dat lekkage riool kan leiden tot stank overlast. Gebeurt het in een kruipruimte of schacht behoeft de lekkage niet direct te worden opgemerkt door vochtschade. Ook breuk in het zandbed van de riolering langs de woning kan onopgemerkt blijven tot er stankoverlast ontstaat of er is sprake van ongedierte toename.

Stank door vocht

Is er sprake van lekkage of bouwkundige gebreken kan stank overlast ontstaan. Door oud vocht of schimmels ontstaat een muffe lucht. Meer ventileren in de ruimte  helpt tegen de klachten maar lost het probleem niet op. Heeft u last van nare lucht in de woning kan middels een lekdetectie onderzoek de oorzaak worden achterhaald en aansluitend worden overgegaan tot oplossen van het probleem. Is er sprake geweest van lekkage met natte isolatie lagen tot gevolg laat deze dan specialistisch drogen tegen gevolg schade en latere klachten van stank en schimmels. Tevens leidt een vochtige isolatie tot minder isolatie waarde.
Opsporen van oorzaken.

Opsporen van stankoverlast wordt veelal uitgevoerd middels rookproeven op afvoeren en riool. Uittreding van rook ingebracht door een druk rookmachine geven visueel beeld op gebreken in het afvoerstelsel. Daarnaast zijn er meerdere methode zoals camera inspectie en infrarood controle. Wilt u meer informatie of heeft een stank case. Leg u probleem vrijblijvend voor aan onze technici voor mogelijkheden en zelf oplossing.

contact lekdetectie

Lekkage afvoer.

Middels een rookproef op de afvoer of riolering wordt lekkage inzichtelijk zonder onnodig hakken op verkeerde plaatsen.

Installatie fout.

Een rookproef maakt binnen 30 minuten inzichtelijk waar het probleem vandaan komt. ROB te dicht bij aanzuiging balans ventilatie systeem van de woning.

Riool camera

Met verschillende camera’s worden gebreken in de afvoer of riolering in beeld gebracht. Gericht herstel wordt mogelijk zonder onnodig extra schade.