Grondwater en lekkage

In onze grond is sprake van water; het grondwater. Afhankelijk van het gebied in Nederland) en soortelijke grondlagen als klei of zandgrond zal er sprake zijn van een hoog of laag grondwaterpeil. Grondwater standen en hoogte van het maaiveld worden uitgedrukt in een stand t.o.v. het NAP. NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil en niet [...]