Lood in de gevel

Lood of loodslabbe komen we veel tegen in gevels. Bekend zijn de loodloketten in schoorstenen, de loodstrook aan de onderzijde van een dakkapel of in de opgaande gevel bij een platdak. Deze loodapplicaties noemen we waterkeringen in geveldelen. De loodslabbe hebben het doel het water te keren uit het metselwerk en spouw. Voeglood. Gevels [...]