woning ventilatie tegen vochtproblemen lekrecherche

Ventilatie :

 • Voorkom vochtproblemen

 • Een gunstig binnenklimaat

 • Bespaar energie

 • Voorkom schimmel

 • Een gunstige CO2 situatie

Ventilatie

Ventilatie van oudere en nieuwere woningen is van essentieel belang tegen vochtproblemen en voor een gezond binnenklimaat. Ventileren is niets anders dan gebruikte lucht verversen. Ventileren kost geen energie maar bespaart energie. Het isoleren en ventileren is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Helaas is er in meer dan de helft van de Nederlandse woningen sprake van gebreken welke direct of indirect gerelateerd zijn met ventilatie. Dit ook vaak in nieuwbouw woningen.

Waarom ventileren ?

Door een juiste ventilatie wijze heerst er in de woning een gezond binnenklimaat. Gebruikte lucht en te veel CO2 wordt afgevoerd. Ook vochtige lucht welke we produceren in dampvorm wordt afgevoerd. Met de juiste ventilatie hebben we een gunstige relatieve luchtvochtigheid en voorkomen we vochtproblemen zoals condens en schimmel. Tussen de 45% en 60% is er sprake van een goede relatieve luchtvochtigheid. Er zullen niet snel problemen ontstaan zoals schimmel. Ontstaan er bij geode ventilatie toch vochtproblemen dan is er waarschijnlijk sprake van lekkage of bouwkundige gebreken met een mogelijk ernstige koudebrug.

Ventileren kost geld.

Nee ventileren kost geen geld maar bespaart. Een drogere lucht is in de winter eens zo snel warm als een vochtige lucht. Dit samen met uw isolerende maatregelen bespaart op de energie rekening. Het spreekt voor zich dat vochtproblemen door slechte ventilatie wel geld kost.

Soorten ventilatie

In principe is er sprake van 4 soorten ventilatie welke bijdragen aan een gezond binnen klimaat bij woningen

 • Ventilatie type A:
  Dit is ventileren door natuurlijke trek. Het openen van ramen aan de voor en achterzijde leidt tot luchtverversing. Het enkel even een raam openen aan één zijde van de woning is luchten en geen ventileren. Ook bij raamroosters zonder afzuiginstallatie is er sprake van natuurlijke trek.
 • Ventilatie type B:
  Bij deze wijze van ventileren wordt middels ventilatoren lucht in gebracht en naar buiten via roosters. Dit type komen we nagenoeg nergens tegen bij woningen. In kelders of parkeergarages wordt het wel toegepast.
 • Ventilatie type C:
  Het meest toegepaste systeem en misschien ook wel het beste systeem. Bij ventilatie type C is er sprake van een afzuig installatie met ventielen in plafonds. Veelal kan het systeem geschakeld worden in standen. Met da afzuiging wordt via roosters in de gevel of beglazing verse lucht toegevoerd.
 • Ventilatie type D:
  Dit is een gestuurde afvoer en aanvoer. Een apparaat bepaald de mate van aanvoer en toevoer van verse lucht. Dit is een goed systeem zolang het juist wordt onderhouden. Een andere versie is de WTW installatie waarbij er niet alleen sprake is van gestuurde ventilatie maar ook van hergebruik van warmte. Wegens energieprestatie normen zijn deze systemen veel toegepast bij nieuwbouw. Helaas schort het nog al eens aan het onderhoud of foutief wijzigen van de woningsituatie in een later stadium.

Klachten door het ventilatiesysteem

Zijn er gebreken of andere omstandigheden dan kan een ventilatiesysteem geurklachten veroorzaken.

Onderdruk problemen en geurklachten :
Met een afzuig installatie type C in gebruik maar roosters gesloten heerst er in de woning onderdruk. Dan kunnen luchten worden aangezogen uit andere verdiepingen of een kruipruimte. Ernstiger is het aanzuigen van mogelijk gevaarlijke gassen uit schachten en dergelijke.

Kook luchten via het ventilatie kanaal :
Door foutieve aansluiting van motor gestuurde afzuigkappen in keukens kunnen kook luchten in de woning terecht komen. Dit zeker met gestapelde bouw zoals appartementen met veelal een gezamenlijk lucht afvoer kanaal. Ook bij WTW installaties komen dit problemen voor. Bij een WTW installatie is het verder zaak dat deze en kanalen worden onderhouden en gereinigd. Bespaar hier niet op.

Het opsporen van problemen welke gerelateerd zijn aan ventilatie wordt uitgevoerd met verschillende technieken zoals rookproeven en camera inspectie. Neem bij klachten en inspectie vraagstukken contact met ons op.
Geurklachten en stank door rioollucht zijn niet gerelateerd aan ventilatieproblemen maar aan het afvoer en riool stelsel van uw woning of complex. Lees hier meer.

Ventilatie en binnenklimaat klachten ?

Neem contact op per email formulier of telefonisch : 088-112 88 00

Lekrecherche voor een beter binnenklimaat