Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat maar zeker ook tegen vochtoverlast. Ventileren van geïsoleerde en na geïsoleerde woningen is altijd van belang maar verdient extra aandacht in de koudere periode van het jaar.

In de zomer staan ramen en deuren vaker open waardoor er sprake is van natuurlijke ventilatie. Gezien minder grote temperatuurverschillen binnen en buiten zullen zich dan niet snel vochtklachten voordoen. In de winter wordt sneller alles dicht gehouden tegen warmte verlies. Op dit moment ontstaan risico’s op vochtoverlast door condens en schimmel. Daarnaast ontstaat er een onwenselijk binnenklimaat. Mensen met reeds klachten als astma en dergelijke zullen toename krijgen van klachten.

isoleren is ventilerenDoor verwarmen van de woning, minder ventilatie en vochtproductie door bewoning zal de relatieve luchtvochtigheid in de woning snel stijgen. Deze omstandigheid met grotere temperatuurverschillen zullen op koude brug situaties leiden tot condens en mogelijk schimmel. Koudebruggen kunnen bouwkundige gebrekenzijn, gebreken in isolatie zijn maar eveneens inherent aan bouwwijze of leeftijd van de woning.
Op koudere vlakken of bouwdelen zal het dauwpunt worden bereikt en daarmee condenseren van het vocht in de binnen lucht.

 

Ventileren betekend warmteverlies en daarmee hogere kosten…

Onzin! een droge lucht warmt eens zo snel op als een vochtige lucht. Is er sprake van een te hoge Rv waarde (relatieve luchtvochtigheid) dan duurt het op warmen van de woning langer en stijgen de energie kosten.

Na isoleren van gevels leidt tot vocht problemen.

Onzin! Bij isoleren hoort ventileren. Wordt er onvoldoende geventileerd ontstaat er kans op vochtproblemen door bewoning en vochtproductie in de woning. Vochtproblemen ontstaan niet door het na isoleren zelf.

Controle luchtkwaliteit en kans op schimmel.

Door de aanschaf van een hygrometer kunt u de relatieve luchtvochtigheid in de woning monitoren. Deze meters zijn voor enkele tientjes te koop bij elektronica zaken of natuurlijk via internet. Bijsturen van ventilatie en verwarmen is op deze manier mogelijk om te komen tot een gunstig binnenklimaat.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze bouwtechnische meettechnici.
Bij een binnenklimaat onderzoek zullen wij de woning controleren op bouwkundige gebreken of gebreken in thermische zin. Standaard controleren we natuurlijk of er mogelijk sprake is van een leiding technische lekkage.

contact lekdetectie