Verborgen gebreken en lekkage

Verborgen gebreken doen zich voor na de koop van een woning. Gelukkig gaat het in verre weg de meeste woning overdrachten goed en zal er geen sprake zijn van ellende achteraf. Verborgen gebreken zijn gebreken die de koper niet had kunnen zien, niet had hoeven te verwachten of niet heeft kunnen controleren.

Je mag als koper verwachten dat het dak niet lekt. Een waterdicht dak is nodig voor normale bewoning. U mag als koper echter niet verwachten dat een dak van een oudere woning een goede isolatiewaarde heeft. Mindere isolatiewaarde belemmerd geen normale bewoning.

Verborgen gebreken onderzoek plicht.

De koper van een huis heeft een onderzoek plicht om te onderzoeken of er sprake is van zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken zijn gebreken die door een normaal oplettende koper bij de bezichtiging van een huis ontdekt kunnen worden. Van een koper wordt verwacht dat hij of zij zorgvuldig en actief op onderzoek uit gaat.

Slechte kit naden van een douche zijn visueel waar te nemen. Dit geldt ook voor slechte voegen in metselwerk of tegelwerk.

Als koper mag u er van uitgaan dat een huis de eigenschappen heeft waaraan u niet hoeft te twijfelen zoals een niet lekkend dak of rotte vloerbalken. Als u als koper twijfelt of als een zorgvuldig koper zou moeten twijfelen, dan geldt voor u een nadere onderzoek plicht.

Is iets niet te onderzoek zoals bijvoorbeeld de vloerbalken bij een niet toegankelijke kruipruimte door overlagen middels de vloerafwerking dan voldoet u wel aan uw onderzoek plicht. Is het voor u belangrijk dan moet de verkoper medewerking verlenen aan uw wens tot nader onderzoek.

Meldingsplicht

Als de verkoper een gebrek aan zijn huis kent, dan zal hij de koper daarvan meestal moeten informeren.

Het gaat daarbij om eigenschappen van het huis:
1)  die hij kent of behoort te kennen
2)  die niet bekend zijn bij de koper
3)  terwijl de verkoper wel weet dat die eigenschap voor de koper van belang is

Dat laatste is van bijzonder belang, de mededelingsplicht van de verkoper is verbonden aan zaken waarvan hij weet dat die van belang zijn voor de koper. Sommige eigenschappen van een huis zijn belangrijk voor alle kopers. Maar als een koper bijzondere eisen aan het huis stelt, dan zal hij daarover duidelijk moeten zijn ten opzichte van de verkoper.

Is de verkoper bekend met lekkage of is er sprake geweest van lekkage dan dient de verkoper u hierover in te lichten ook al vraagt u hier niet om.

Voorbeelden :

Lekkage badkamer.

Is er na de verkoop sprake van lekkage door slechte kitnaden dan zal dit niet vallen onder verborgen gebreken. U dient er van op de hoogte te zijn dat kit applicaties een levensduur hebben en daarnaast is de staat ervan visueel vast te stellen.

Is er sprake van een lekkage douche sifon enkele weken na de overdracht en is er sprake van aantasting van de constructie hieronder dan kan dit wel vallen onder verborgen gebreken. U had dit niet kunnen controleren en had dit niet hoeven verwachten. Tevens belemmerd het normale bewoning. Mogelijk wist de verkoper het ook niet maar blijft het nog wel een verborgen gebrek voor beide.

Vaak wordt er bij een bouwkundige keuring opgemerkt dat er sprake is van hoge vochtwaarden in de badkamer. Weet u dit als koper dan bent u verplicht nader onderzoek te doen. Doet u dit niet zal een beroep op verborgen gebreken lastig worden. Lekrecherche controleert op vochtlasten maar zal tevens de oorzaak opsporen. Neem contact op over onze lekkage controle aankoop.

Dak lekkage.

U mag er van uitgaan dat een dak niet lek is. Is er na een half jaar sprake van lekkage en heeft u een oud huis met een oude dakbedekking gekocht dan had u kunnen verwachten dat er eens lekkage zou kunnen ontstaan door de ouderdom van dakbedekking. Is er aanleiding om te vermoeden dat er eerder sprake is geweest van lekkage dan wordt het weer een ander verhaal.

Vloerbalken.

rotte vloerbalkenZorgen om de vloerbalken is bij ons de meest geuite vraag van potentiele kopers. Herstel van eventuele rotte vloerbalken begane grond is ingrijpend en kostbaar. Vloerbalken kunnen enkel goed gecontroleerd worden door inspectie in de kruipruimte. Bij bouwkundige keuringen door bekende instellingen wordt dit veelal niet gedaan.

Dit is een risico voor u als koper. U heeft namelijk zelf onderzoek gedaan en een bouwkundige. Als de moeite niet genomen wordt inspectie uit te voeren zal u later geen herstel of schade op de verkoper kunnen verhalen.

Is de kruipruimte niet toegankelijk dan kan middels camera inspectie en poging worden gedaan de vloerbalken te controleren. In veel gevallen zijn wij hiertoe in staat. Het blijft echter visuele controle. Het inprikken en controleren op houtrot zal niet gaan. Een luik is vaak eenvoudig te realiseren. De verkoper kan dit doen of u neemt een voorwaarde op in uw verkoop overeenkomst. Neem contact met ons op overvragen over vloerbalken en controle hiervan. Meer lezen over vloerbalken en kop rot balken ? Vloerbalken begane grond.

Is er sprake van gebreken na de overdracht kan Lekrecherche helpen bij het schriftelijk vastleggen van de gebreken, oorzaken en herstelplan. Komt u er niet uit met uw verkoper dan volgen er juridische trajecten. Laat u bij staan door een jurist en lees meer bij juridische specialisten op dit gebied. www.verborgen-gebreken.net