Lekkage waterschade en verzekeringen.

Bij lekkage is er veelal sprake van schade. Of de schade als het gevolg van een lekkage wordt gedekt door uw verzekering is afhankelijk van uw polis en van de oorzaak van de lekkage. Naast schade is zijn er ook nog kosten voor lekdetectie, herstelkosten en mogelijke gevolg schade. Door steeds meer diversiteit in polissen kunnen wij geen eenduidig antwoord geven welke schade wel wordt vergoed of niet.

In algemeenheid geldt dat enkel schade en kosten worden vergoed die buiten uw schuld zijn ontstaan. Vaak wordt lekkage schade door plotseling ontstane gebreken inleidingen of schade na hevige regen vergoedt. Lekkage schade en kosten worden veelal vergoed via de opstalverzekering en inboedelverzekering. Nalatigheid en gebrek aan onderhoud met lekkage tot gevolg wordt bijvoorbeeld niet vergoed.

Opstalverzekering.

De opstalverzekering dekt schade aan zaken die aard en nagelvast aan de woning vast zitten. Te denken valt aan leidingen, sanitair, wandafwerkingen etc.
Een opstalverzekering sluiten huiseigenaren zelf af. Bij een appartementen complex wordt dit vaak door de VVE gezamenlijk georganiseerd voor alle appartementen. U bent immers allemaal eigenaar van het gebouw en heeft het persoonlijke gebruiksrecht van uw appartement De premie wordt betaald uit de VVE bijdrage. In sommige gevallen vallen leidingen in de woning niet onder de dekking van de VVE opstal verzekering. Deze uitsluiting zal dan vaak zijn opgenomen in de splitsingsakte of het reglement. U dient dan een aanvullende opstal verzekering af te sluiten en vaak via de VVE.

Inboedelverzekering.

Een inboedelverzekering dekt de waterschade aan spullen in huis. Te denken valt aan de schade van een kast of lamp. Het zijn de zaken die niet aard en nagelvast zitten aan de woning. Ook hier geldt : er dient sprake te zijn van een onvoorzien geval.
Waterschade vergoeding :

Zoals gemeld is afhankelijk van de zaak met schade welke verzekering zal vergoeden en wat de inhoud van polis is. Voor waterschade dient er in algemeenheid sprake te zijn van een onvoorziene omstandigheid.

  • Plotselinge lekkage leidingen zoals water, afvoer of CV
  • Lekkage na hevige regen door overstromen van dakgoten, hemelwater afvoer of dak problemen.
  • Onderlopen van kelders of begane grond na extreme regenval.

Let op : lekkage door slecht onderhoud aan een goot of badkamer wordt dus niet vergoed. Een overstroming door een dijkbreuk wordt ook niet vergoed. Hiervoor dient de gemeente of waterschap te worden aangeklaagd voor de ontstane schade.
Schade ontstaan door lekkage bij de buren in het geval van een niet-vrijstaande woning. Dit is niet onder alle opstalverzekering gedekt maar is vaak in ieder geval wel te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende buren.

Niet eens met de verzekeraar ?

Er bestaat altijd een mogelijkheid tot contra expertise. Er bestaan specialisten in contra expertise.