Vloerbalken, de houten balklaag

In het verleden werden de vloeren inclusief die van de begane grond uitgevoerd in hout. Het geheel van horizontale vloerbalken noemen we de balklaag. De moerbalken van muur tot muur en de kinderbalken hier tussen in. Van kinderbalken is niet altijd sprake.

Begane grond balken zijn veelal behandeld tegen vocht en met name bij de koppen welke in het gefundeerde metselwerk liggen. Deze beschermende maatregelen hebben afhankelijk van behandeling niet altijd het eeuwige leven. Het is zaak enkele zaken goed voor elkaar te hebben.

Bij een begane grond balklaag is er sprake van een (geringe) kruipruimte en is het voornaam dat deze goed wordt geventileerd. Bij slechte ventilatie, niet geïsoleerde CV leidingen of lekkage in de kruipruimte kan de balklaag worden aangetast door vocht met ernstige gevolgen. Problemen welke kunnen ontstaan is zwam groei en rotten van vloerbalken.

Rotte vloerbalken

Hout rot bij vloerbalken is in de meeste gevallen aan de orde bij de kopse zijde van de balken. In het verleden werden gemetselde funderingen toegepast en werden hierin de balken gemetseld. Bij verouderd metselwerk met gevoeliger worden voor optrekkend vocht zullen de balken steeds vochtig zijn bij de koppen. Door een langdurige vochtlast kunnen de koppen gaan rotten. Test balken op houtrot door een schroevendraaier in het hout te steken. U voelt zelf of de balk zacht is en er sprake is van houtrot. Is de kruipruimte niet toegankelijk dan kan een camera inspectie uitkomst bieden. Dit is echter enkel visueel.

Is er enkel sprake van kop rot dan hoeft niet meteen de gehele balklaag te worden vervangen. Gespecialiseerde bedrijven zullen nieuwe koppen aanlassen.

Zwam op vloerbalken

Zwam en met name huiszwam kan ontstaan op houten balken en deze aantasten. De enige juiste oplossing en maatregel ter voorkoming is goede ventilatie. Zwam groeit goed in slecht geventileerde ruimte en ruimte met een hoge relatieve luchtvochtigheid. Ventilatie verlaagd de RV waarde. Het is hierom ook noodzakelijk CV leidingen in een kruipruimte te isoleren. Daarnaast is deze maatregel beter voor de energie nota. Niet geïsoleerde CV leidingen warmen de kruipruimte op met toename van de relatieve luchtvochtigheid. Op de koude balken gelegen in de fundatie zal condens ontstaan.

Het spreekt voor zich dat lekkage dient te worden hersteld tegen een te hoge ongewenste vochtlast in de kruipruimte. Een vochtig zandbed is een normale omstandigheid en zal bij goede ventilatie niet leiden tot problemen met houten vloerbalken. Neemt de grondwaterstand toe en staat er water in de kruipruimte moet een bodem afsluiter worden overwogen.

Kruipruimte ventilatie

Tegen rotten van balken en natte gemetselde funderingen moet er sprake zijn van voldoende kruipruimte ventilatie.  Wordt een aanbouw overwogen stort dan in de betonvloer ventilatie buizen naar de bestaande kruipruimte. Verhoog niet zomaar het zandbed met een leuk plantenbakje voor de woning. Slechte ventilatie van kruipruimte kan ernstige gevolgen hebben voor uw begane grond vloer constructie van houten balken.

Wilt u meer informatie over kruipruimten en vloerbalken neem dan vrijblijvend contact met ons op.

contact lekdetectie