Marmoleum, Linoleum, PVC, vinyl, Novilon, Het verschil.

Marmoleum is een merknaam voor Linoleum vloeren. Linoleum vloeren zijn vloerafwerkingen vervaardigd uit lijnzaadolie. Novilon is een merknaam voor een PVC stroken vloer of ook wel de vinyl vloer. Novilon (vinylvloer) en Marmoleum (linoleum vloer) zijn merknamen van de Firma Forbo uit Krommenie.
Kijken we naar soorten dan hebben we dus eigenlijk maar twee soorten vloeren bij bovenstaande benamingen. De linoleum vloer bestaande uit natuurlijke producten als lijnzaad olie en de Pvc vinyl vloeren welke synthetisch vervaardigd zijn.

De laatste jaren wordt het verlijmen van pvc-stroken en tegels of gelijkwaardige producten steeds populairder. De kwaliteit van deze producten wordt steeds beter. Soms moet je zelfs op de knieën gaan zitten om te kijken of het nu echt hout of natuursteen is, of dat het hier om p.v.c. materiaal gaat. De verwerking van deze producten vergt echter wel de nodige nauwkeurigheid en kennis.

Niet zelden gebeurt het dat men vol goede moed en bedoelingen aan de slag gaat en dat er na verloop van tijd toch allerlei problemen met de vloer ontstaan.

Verzeepte lijm.
De lijmen die tegenwoordig worden gebruikt zijn op waterbasis. Wanneer deze lijmen zijn uitgehard, zijn zij niet meer bestand tegen constante vochtbelasting. Wanneer zij wel constant aan vocht worden blootgesteld, dan wordt de lijm aangetast en zal de lijm op den duur geheel verzepen. Een verzeepte lijm heeft geen enkele kleefkracht meer. De verlijmde pvc-stroken zullen dan ook allemaal los komen. Omdat het vocht dat de lijm heeft aangetast niet van bovenaf kan komen (omdat er slechts met een vochtige dweil werd schoongemaakt en pvc geen vocht doorlaat) moet er gekeken worden naar de totale vloeropbouw om te achterhalen waar het vocht dan wel vandaan komt. Bij uitsluiting van lekkage door leidingen kan vocht worden veroorzaakt door de vloeropbouw.

Betonvloer begane grond.
Het allerbelangrijkste bij het toepassen van een dampremmende of damp dichte vloerafwerking, zoals p.v.c stroken of banen, maar ook bijvoorbeeld linoleum is dat de vloer op het moment van stofferen droog maar ook blijvend droog is. Om dit vast te kunnen stellen moet gecontroleerd worden of er een kruipruimte aanwezig is. Is deze aanwezig en goed geventileerd, dan is er niets aan de hand en kan men op verantwoorde wijze aanvangen met de werkzaamheden. Of een kruipruimte goed is geventileerd kan gecontroleerd worden door bv. een gecombineerde relatieve luchtvochtigheid/temperatuurmeter in de kruipruimte te houden. Zorg wel dat het kruipluik dicht is, zodat er geen ventilatie door het open kruipgat kan plaatsvinden. Wanneer er in de kruipruimte een aanzienlijk hogere luchtvochtigheid heerst als boven de vloer en de temperatuur in de kruipruimte aanzienlijk afwijkt ten opzichte van de buitentemperatuur, of als er druppels water hangen onder aan de vloer, dan is er sprake van een onvoldoende geventileerde kruipruimte. Ook geen problemen zijn te verwachten bij prefab vloerplaten daar hier vaak een damp dichte laag in wordt aangebracht.

Vochtmeting ?

Laat vooraf uw vloer bouwkundig controleren in combinatie met correcte vochtmetingen. Meer informatie ? Neem vrijblijvend contact op met onze bouwkundige meettechnici.