Vocht meten is weten…

Een vochtmeting geeft inzage in de mate van lekkage of gebreken en kan helpen de bron van lekkage te achterhalen.

Is er sprake van vochtschade dan is het aannemelijk dat er sprake is van hoge vochtwaarden of dat hiervan sprake is geweest. Toch kan er op locaties sprake zijn van zeer hoge vochtwaarden zonder visuele indicaties. Door het goed in kaart brengen van vochtwaarden in combinatie met de opbouw van constructies kan een zoekgebied naar oorzaken verkleinen. Standaard worden lekdetectie onderzoeken naar lekkage aangevangen met het verkrijgen van een helder beeld van vochtlasten.

Is er bijvoorbeeld bij een vochtmeting enkel sprake van verhoogde vochtwaarden in de onderzijde van een wand en normale vochtwaarden hoger op de wand dan is een oorzaak van hoger gelegen niet direct aannemelijk. Ook bij vloeren kan een juiste blik op vochtwaarden het zoekgebieden verkleinen.

Het is niet meten maar weten wat we meten !

Van belang is het weten in wat voor een materialen we vochtmeten, in welke ruimte en de opbouw van een constructie. Het meten van normale vochtwaarden in bijvoorbeeld een zwevende isolatievloer wil nog niet zeggen dat er geen sprake is van lekkage. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij vochtmetingen in zware natuursteen tegelvloeren of bijvoorbeeld gipswanden op de vloer geplaatst.

Soorten vochtmetingen.

De meest betrouwbare vochtmetingen zijn de Carbid methode en laboratorium onderzoek. De meest toegepaste meettechnieken op locatie zijn capacitieve vochtmetingen

Carbid methode

carbid vochtmetingDe Carbid meting ( calciumcarbide-methode ) geeft middels een druktest een zeer betrouwbare inzage in het vochtpercentage in een minerale bouwstof. Een deel uitgenomen bouwstof wordt in een drukbuis gemengd met calcium carbid. Via een drukmeter kan het vochtpercentage worden bepaald. Deze methode wordt vaak gebruikt door vloerenbedrijven en onderzoek op last van bijvoorbeeld een juridisch geschil. De Carbid methode is tijdrovend en kan niet eenvoudig op meerdere plaatsen worden uitgevoerd.

Capacitieve vochtmeting

vochtmeter lekrechercheDeze methode is gebaseerd op de meting van de diëlektrische constante, een materiaaleigenschap die sterk afhankelijk is van het vochtgehalte. Deze methode meet alleen het vocht in de boven laag van het te onderzoeken materiaal tot enkele centimeters en resulteert in de indicatie wel of niet vochtig. Dit zijn de bekende vochtmeters met het voordeel dat veel meetpunten in kort tijdsbestek mogelijk maakt. Voor een lekkage onderzoek is de methode een juiste en beproefde techniek.

Laboratorium onderzoek

labratorium vochtmetingHet vooraf door boring verkregen poedermonster wordt gewogen, gedroogd bij 1050 C en weer gewogen. Het verschil in gewicht, zijnde het vocht in het boormeel, wordt in relatie gebracht met het evenwichtsvochtgehalte. Op grond daarvan kunnen er uitspraken gedaan worden over het vochtgehalte in het baksteenmetselwerk. Deze methode is het meest betrouwbaar en geëigend indien meerdere monsterseries onderzocht moeten worden.

Is iedere vochtmeter geschikt ?
De betere en vaak dure vochtmeters zijn gekalibreerd aan de hand van eerder genoemde onderzoeken zoals carbid metingen en laboratorium onderzoek. Gerenommeerde lekkage onderzoekers gebruiken gekalibreerde en beproefde vochtmeters. Dit wil niet zeggen dat goedkopere vochtmeters niet kunnen worden gebruikt op basis van referentie metingen. Door het uitvoeren van een referentie vochtmeting op een gelijk bouwdeel waar van bekend is dat er geen problemen spelen kunnen referentie metingen inzage geven in vochtlasten op te onderzoek gebieden.

Lees tevens blog nieuws over vocht meet techniek hier

Vochtmeten ? Lekrecherche Vochtmetingen.

Bij een vocht meet controle voeren we vochtmetingen uit en leggen dit vast in een rapportage. Aan de hand van vochtmetingen kan worden bepaald of een geheel bouwkundig of leiding technisch lekkage onderzoek noodzakelijk is. Lekrecherche gebruikt voor haar vochtmetingen gekalibreerde vochtmeters van de genormeerde innovator Gann  Informeer naar de mogelijkheden en gereduceerde tarieven ten opzichte van een geheel lekkage onderzoek.

contact lekdetectie