Vochtmetingen

Vochtmetingen geven inzage in hoe vochtig een bepaald bouwdeel is. Hoe doen we dat het uitvoeren van een vochtmeting ?

Bouwdelen zoals wanden, vloeren of plafonds worden uitgevoerd in verschillende materialen. Al deze bouwmaterialen hebben een eigen eigenschap met betrekking tot natuurlijk aanwezig vocht of mogelijkheid van opname en afgifte van vocht. Zo zal hout bijvoorbeeld in een normale eindtoestand voor gebruik circa 10% vocht bevatten. Na genoeg alle materialen zijn in staat vocht op te nemen en weer af te staan. Het is om esthetische reden en uiteindelijke ook om constructieve reden dat materialen niet meer vocht opnemen dan gewenst. Reden voor meer vocht in de constructie is natuurlijk de onwenselijke situatie van lekkage of bouw gebreken. Een vochtmeting geeft inzage in de mate van vocht en op welke locaties.

Vochtmetingen in percentage %

Bij een percentage % vocht dient er altijd sprake te zijn van een referentie constante zoals bijvoorbeeld per cm2 of per kg bouwmateriaal. Zo kan de uitspraak worden gedaan 12 % vocht per kg of per 4 cm2.
Het klakkeloos roepen er is sprake van 12 % vocht slaat nergens op, ook niet als een bepaald metertje dit aangeeft. Wil men exact het percentage vocht weten bij een vocht meting dan zal een Calcium Carbid meting moeten worden uitgevoerd en daarbij wordt een deel van het te meten materiaal uitgenomen uit de constructie. Moet er op meerdere plaatsen gemeten worden en dient dit enigszins snel te gaan is dit op locatie veelal geen optie.
Voor snelle  maar nauwkeurige vochtmetingen op locatie worden altijd vochtmeter gebruikt werkend volgens een diëlektrisch procedé. Deze meters worden afhankelijk van fabrikant, prijs en regelmaat meer of minder goed gekalibreerd aan een Calcium Carbid meting. Omdat nooit op locatie exact kan worden bepaald hoe de volledige op bouw van te meten ondergrond is zijn vochtmetingen op locatie altijd indicaties. Middels referentie metingen op locatie wordt aansluitend inzage verkregen of er sprake is van een vochtprobleem en in welke mate.

Elektronische vochtmeting op locatie.

vochtmetingZoals gesteld worden vochtmetingen op locatie uitgevoerd met meters werkend op een diëlektrisch procedé. Afhankelijk van de leverancier zijn deze gekalibreerd aan exacte percentage vochtmetingen bij verschillende materialen. De werking van deze apparatuur maakt gebruik van de diëlektrische constante  welke ieder materiaal bevat en wordt beïnvloed door vocht. Het resultaat wordt aangeven in eenheden of ook wel digits. Deze eenheden  kunnen vervolgens worden herleid aan standaarden geldend voor betreffende apparatuur aan hoe vochtig een bepaald bouwdeel of oppervlak is. Zo kunnen ook referentie metingen worden uitgevoerd op gelijke bouwdelen zoals hoger op de wand of lager op de wand. Het is zaak de apparatuur tekenen en te hanteren zoals voor geschreven door de leverancier. Helaas komen we nog veel tegen dat vochtmetingen op hout en beton aan elkaar worden vergeleken of dat apparatuur verkeerd wordt geplaatst in haakse hoeken en dergelijke. Bij laatste treden verstoringen op in het meetprocedé.

Wilt u een correcte inzage in een mogelijk vochtprobleem of lekkage neem dan contact met ons op. Vochtmetingen door lekrecherche worden onafhankelijk uitgevoerd met gekalibreerde apparatuur en ervaren meettechnici. Lees ook hier
Ook voor keuze in huur of verkoop van vochtmeters kunt u contact met ons opnemen.