Doei VR ketel, hallo HR ketel problemen.

De VR ketel wordt in de ban gedaan en mag niet meer worden verkocht volgens Europese richtlijnen. (uitzonderingen daargelaten zoals bij de meeste regels). Om energie besparende reden en goed voor het milieu zijn HR ketels al jaren gemeen goed. De eerste HR ketels stonden nog dichtbij de VR ketel. De huidige HR ketels behalen vele malen meer rendement dan de eerste HR ketels tot zelfs 110%. De nieuwste HR ketels worden ook wel condenserende ketels genoemd door het gebruik van de verbrandingsgassen. Door de  condenserende eigenschap van de nieuwste HR ketels is er sprake van veel koudere rookgassen dan VR ketels en de eerdere HR ketels.

Appartementen : VR en HR ketels.

De koude verbrandingsgassen zorgen met name bij VVE beheerders van appartementencomplexen van ouder dan circa 10 jaar voor hoofdbrekens en gaten in de onderhoud begroting. Het combineren van VR ketels met HR ketels of oudere HR ketels met nieuwste HR ketels leidt tot technische problemen.

Technische problemen door het verbrandingsgas afvoerkanaal.

Appartementen complexen hebben veelal een gezamenlijk kanaal voor verbrandingsgasafvoer en lucht aanvoer. (CLV kanalen). Om ruimte technische reden bij meer dan 4 bouwlagen vaak concentrisch uitgevoerd. De verbrandingsgas afvoer kanalen van oudere complexen betreffen onderdruk kanalen. Door de warmere verbrandingsgassen ontstaat er thermische trek in het kanaal waardoor er aan de onderzijde een opening aanwezig is in het rookgaskanaal voor het vereffenen van de onderdruk door het aanzuigen van lucht uit het luchtaanvoerkanaal. (de drukvereffeningsopening)
Worden nu nieuwere ketels aangesloten dan zullen koudere verbrandingsgassen van deze ketels zakken in het verbrandingsgasgaskanaal met aansluitend verbrandingsgassen in het luchtaanvoerkanaal. Dit leidt tot ketel storingen, risico’s voor bewoners, snellere slijtage, meer kans op lekkage en nieuwere HR ketels welke nooit het beoogde rendement gaan behalen. Met andere woorden : Sluit geen mix van oudere en nieuwste CV ketels aan op een gezamenlijk onderdruk kanaal. Lees hier meer over de technische CLV problematiek.

Slijtage van het verbrandingsgaskanaal.

Naast de technische problematiek speelt de slijtage van non-ferro materialen een rol bij de problematiek verbrandingsgasafvoeren. Door het verbrandingsproces heeft het condenswater welke ontstaat in de kanalen een lage Ph waarde (2 tot 4). Het zure condenswater en de condensaat aanslag tast het kanaal langzaam aan. De installatiebranche en fabrikanten van kanalen stellen dat de levensduur van verbrandingsgassen gelijk is aan de levensduur van een CV ketel. Feitelijk komt dit neer op 15 a 20 jaar. Wegens aansprakelijkheid technische reden zal een erkend installateur geen nieuwe ketel aansluiten op een gezamenlijk kanaal als deze niet eerst wordt gerenoveerd of vernieuwd. De rookgaskanaal fabrikanten doen de laatste jaren veel aan productontwikkeling door de genoemde problematiek waardoor er inmiddels renovatie opties zijn.

Let op :
Sinds 2018 zijn strengere voorschriften opgesteld in NEN-normen voor hergebruik van rookgasafvoerkanalen. Lees hier meer

Camera Inspectie van kanalen.

Het laten inspecteren van kanalen geeft zicht op de staat van het kanaal en de eventuele (urgente) noodzaak tot aanpassingen. Na een inspectie rapport en uitleg van de problematiek wordt ook vaak de noodzaak inzichtelijker voor bewoners van het complex. Neem voor meer informatie contact met ons op. Meer informatie vindt u tevens hier.

Sinds 2018 gelden nieuwe normen ten aanzien van rookgaskanalen. Lees hier meer.