WaterLab weet wat u drinkt…

Drinkwater controle.

Dagelijks gebruiken we in Nederland ongeveer 110 liter water per persoon, om te wassen, te drinken, voedsel mee te bereiden enzovoorts. Dat water moet aan strenge eisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit.

Via ons WaterLab controleren we de kwaliteit van water. Het spreekt voor zich dat drinkwater van goede kwaliteit dient te zijn. U kunt er van uit gaan dat Nederlandse water bedrijven kwalitatief goed water leveren. Via een continue bewaking zorgen waterleveranciers voor gezond drinkwater.
Er zijn omstandigheden dat er toch sprake is van vervuiling van drinkwater door bijvoorbeeld vervuilde huisleidingen, een te hoog loodgehalte bij loden leidingen of ontstaan van legionella.
Middels monsterneming uit uw leidingen analyseren wij de kwaliteit van uw drinkwater.

De monsterneming vindt plaats volgens gestandaardiseerde methoden en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform de internationaal erkende kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005, zoals staat voorgeschreven in de Drinkwaterwet. Dit betekent onder andere dat we zorgen voor geconditioneerd vervoer. Het is mogelijk uw zelf genomen monsters op te sturen en te laten controleren echter geven wij hierop geen garanties.

Controle van lekkage water.

Soms is het achterhalen van lekkage oorzaken zeer complex. Het bepalen van de herkomst van lekwater verkleind een zoekgebied waardoor verder gericht specialistisch onderzoek mogelijk wordt. Een lekwater analyse versneld lekkage onderzoeken en bespaard kosten. Neem contact op met ons WaterLab voor meer informatie.

Weten wat u drinkt ?

Lekrecherche WaterLab

Controle drinkwater en lekwater

Na monstername controleren we de kwaliteit van uw drinkwater. Is er sprake van lekkage dan controleren we op mogelijke herkomst.

Vaak gevraagd :

In algemeenheid zijn loden leidingen geen directe bedreiging voor gezond drinkwater. Toch zijn deze vroeger toegepaste leidingen niet meer wenselijk. Voor zuigelingen kan er echter wel sprake zijn voor onwenselijk hoge concentraties lood in het drinkwater.
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld door een legionella besmetting in een douche of via een sproei-installatie.

In water zitten meestal heel weinig legionellabacteriën. Maar legionella kan in water erg snel groeien, vooral als het water stilstaat en tussen 25 en 45 graden warm is.

– Stel de boiler of combiketel goed af (minstens 60 graden).
– Maak bubbelbad, jacuzzi of luchtbevochtigers goed schoon. Kijk goed in de gebruiksaanwijzing hoe dit moet.
– Spoel thuis waterleidingen die enkele weken niet zijn gebruikt eerst goed door.
– Laat de tuinslang na gebruik goed leeglopen.
– Isoleer geen warm water leidingen.

De kwaliteitseisen voor flessenwater zijn omschreven in het Warenwetbesluit Verpakte Waters. Van 15 stoffen staat daarin beschreven wat de maximale of minimale hoeveelheid in het water mag zijn. Voor kraanwater zijn eisen opgesteld voor een lijst van 65 stoffen. Daardoor kan het voorkomen dat mineraal- of bronwater niet voldoet aan de drinkwaternorm.