Woning keuring

Gerichte woning aankoop inspectie

Het kopen van een woning is een belangrijke beslissing. Niet alleen financieel is er sprake van een ingrijpende beslissing maar ook voor leefgenot in de komende periode. Door een woning goed te laten keuren vooraf weet u of de woning verkeerd in de staat zoals u verwacht en voldoet u aan uw onderzoek plicht. Al verkoper heeft u een meldingsplicht. Wat u weet dient u te melden. In het kader van de meldingsplicht geeft een keuring duidelijkheid. Tevens is dit een concurrentie voordeel voor u als verkoper.

Veel zaken kunt u zelf beoordelen en kunt u zelf inschatten wat de kosten van wijziging zijn. Met een beetje kritisch oog ziet u of kozijnen rot zijn en of er sprake is van isolatieglas. Hierop controleren wij niet. Of de technische installaties juist functioneren, of er lekkage is en of de constructie wel uitgevoerd naar uw wensen is, is lastiger inschatten indien u niet over de juiste kennis of onderzoek methode beschikt. Zelfs de verkopende partij hoeft hiervan niet op de hoogte te zijn.

Wij keuren woningen en gaan hierin vele malen verder dan andere keuringsbureaus. We keuren de belangrijke casco zaken zoals balklagen, fundaties kelders en daken. Hiernaast treft u een aantal zaken die wij op deugdelijkheid controleren. Stellen wij vast dat er mogelijk sprake is van lekkage of foutieve bouwkundige details zullen wij deze verder onderzoeken en lekkage oorzaken opsporen. Heeft u verbouwingsplannen zoals een nieuwe badkamer of uitbouw. We sporen in zelfde moeite leidingen op zodat u hier geen omkijken meer naar heeft.

Onze lekkage en gebreken keuringen zijn uitgebreid en nemen een langere tijd in beslag. Gemiddeld duurt een controle van een woning door Lekrecherche ongeveer 3 uur. Omdat er mogelijk nader onderzoek nodig is in registers of via aannemers of makelaars krijgt u de schriftelijke rapportage na circa 2 a 3 dagen. Direct na afloop van het onderzoek krijgt u van de meettechnicus / bouwkundige een mondeling of telefonische toelichting en uitkomsten voorafgaand aan schriftelijk verslag.

Standaard voeren we inspecties uit naar :

Onze ervaren meettechnici hebben een bouwkundige achtergrond en werken dagelijks met de modernste technieken voor het opsoren van lekkage en oorzaken van vochtproblemen. Door de uitvoering van een volledig lekdetectie onderzoek wordt er vastgesteld of er sprake is van lekkage en/of er kans is op lekkage. Tevens zullen wij rapporteren wat hersteld dient te worden of verbeterd.
Middels geavanceerde endoscopen controleren wij ruimten als leidingkokers, ruimte onder ligbaden en douchebakken of andere niet toegankelijke ruimten. Middels deze techniek zijn o.a. afvoeren te controleren, sifons en noodzakelijke isolatie maatregelen van leidingen.
Middels druktesten van de leidingen zullen wij controleren of er sprake is van lekkage.
Tijdens het onderzoek zullen we afvoeren controleren met onder andere kleurstoffen en een IR controle. Bij vermoeden van mogelijke lekkage zullen rookproeven en camera inspectie worden uitgevoerd.
Vaak wordt er bij een nieuwe woning verbouwd. Wel zo handig als u weet hoe het leiding verloop in de woning is.
We controleren de technische installaties in de woning zoals CV en ventilatie voorzieningen. Tevens zullen we metingen verrichten naar o.a. CO, Co2 en Relatieve luchtvochtigheid. Naast een gezond klimaat zijn deze waarden van belang in verband met kans op condens en schimmel.
Naast een visuele inspectie van de gevels van de woning en de staat van onderhoud zullen wij de gevel controleren middels IR (infrarood). Middels deze techniek worden koudebruggen inzichtelijk of andere problemen. Indien noodzakelijk kunnen we een camera inspectie uitvoeren in de spouw ter controle van eventuele onregelmatigheden.
Onder andere controle van platte daken naar staat van dakbedekking, schoorstenen en overige details. Bij hellende daken controleren we constructie balken, dakpannen en eventueel correcte uitvoering na-isolatie.
Wij gaan wel de kruipruimte in en controleren funderingen en leidingen gelegen in de kruipruimte. Bij kelders controleren we op uitvoering, lekkage en geven u advies m.b.t. kelders en afdichtingen hiervan. Aanvullend indien noodzakelijk controleren we de grondwaterstand.

Meldingsplicht

Als verkoper heeft u mededelingsplicht. U moet alle informatie verstrekken aan de koper welke voor hem relevant is.
Te denken valt onder andere aan :

  • Gewezen ernstige schade
  • Niet zichtbare lekkage
  • Bouwplannen bij u bekend in directe omgeving

lees hier meer over verborgen gebreken

Onderzoeksplicht

Als koper dient u voor de aankoop onderzoek te verrichten naar de staat van de woning en overige juridische aspecten. Blijkt er na de koop toch iets mis met de woning en u kunt aantonen dat u onderzoek heeft verricht staat u sterk in het aanspreken van de verkoper. Het spreekt voor zich dat het laten uitvoeren van een keuring u sterkt in uw juridische positie.

Ouderdomsclausule

Is er sprake van een ouderdomsclausule in de overeenkomst dan verklaard u als koper bekend te zijn met de ouderdom van de woning en daarmee met het feit dat er geen eisen mogen worden gesteld conform huidige woningen. Een dergelijke clausule leidt er in veel gevallen toe dat de gevolgen van verborgen gebreken voor rekening en risico van de koper komen.

Bij een ouderdomsclausule is een grondige lekkage en bouwkundige controle aan te raden voor een kopende partij.

Oeppss.. een paar voorbeelden :

Lekkage waterleiding

water meter lekkageHelaas zijn wij door nieuwe eigenaren van een woning te Amsterdam te laat gevraagd onderzoek te verrichten naar mogelijke lekkage. De kersverse eigenaren merkten na twee weken een muffe lucht achter de keuken en na het verwijderen van de plint bleek er sprake van een natte cement dekvloer onder de keukenopstelling.

Na onderzoek bleek er sprake van een lekkage warm waterleiding. De verkopende makelaar en de door de kopers ingeschakelde bouwkundig onderzoeker hebben vastgesteld dat er geen lekkage waterleiding was want “de watermeter draaide niet door”.

Oeppsss ; in heel veel gevallen is aan een watermeter niet af te leiden dat er sprake is van een lekkage waterleiding. Een druktest kan uitsluitsel geven of er sprake is van een lekkage waterleiding eventueel aangevuld met verdere onderzoek methode.

Vocht en schimmel aan de muur.

infrarood vocht onderzoekOmdat kopers een bouwkundige keuring van een bekende belangen organisatie woningbezitters niet geheel vertrouwde zijn we ingeschakeld een controle uit te voeren. Er was sprake van geringe (en weg gepoetste) schimmel. Aan kopers was gemeld dat het vermoedelijk om een ventilatie probleem ging. Bij een infrarood controle vonden wij de afwijkingen toch net iets te veel voor een ventilatie probleem. Bij controle vochtmetingen was er sprake van een hoge vochtlast.

Bij verdere controle middels spouwcamera bleek er sprake van een rijtje verkeerd aangebrachte spouwankers. Een ingrijpend en duur hersteltraject zal moeten worden uitgevoerd.

Vochtige badkamer wand en vloer.

Camera inspectie inbouwtoiletUit een keuring door derden was gebleken dat er sprake was van enige verhoogde vochtwaarden in wanden van de badkamer. Volgens het keuringsrapport zou er sprake kunnen zijn van lekkage maar werden verhoogde vochtwaarden in een badkamer niet als heel bijzonder bestempeld.
Nou is een badkamer vaak inderdaad iets vochtiger maar als de woning al geruime tijd niet meer bewoond is wordt dit al minder normaal vinden wij.

Bij een camera inspectie achter het inbouw toilet is lekkage vastgesteld aan een aansluiting van het spoel reservoir. Camera inspectie maakt verborgen zaken zichtbaar zonder hakken en breken.

juridische vragen bij verborgen gebrekenJuridische bijstand bij verborgen gebreken.

Voor meer informatie over verborgen gebreken en juridische gevolgen verwijzen wij u naar een website met veel informatie over juridische vraagstukken verborgen gebreken. www.verborgen-gebreken.net.
Voor de vaststelling van gebreken of oorzaken van gebreken kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze bouwkundige meettechnici.