Woning ventilatie

Woning ventilatie voorkomt vochtproblemen en bespaart energie. Ondanks het grote belang van voldoende en correct ventileren is er in veel woningen nog sprake van problemen. Zowel in oudere als nieuwe woningen is ventileren van belang. Ventileren wordt bij isoleren nog van groter belang en met name in de winter. In de zomerdag met meer geopende ramen en deuren is er vaak sprake van voldoende natuurlijke ventilatie.

  • Ventilatie van de woning
  • Verlaagd de relatieve luchtvochtigheid in koudere periode
  • Zorgt voor gezond binnenklimaat
  • Bespaart energie
  • Voorkomt schimmel klachten

Wat is ventilatie ?

Ventileren is lucht verversen. Dit geldt ook voor woning ventilatie. Van lucht verversen kan enkel sprake zijn als lucht de woning wordt uitgedreven en nieuwe lucht van buiten in de woning wordt gebracht. Dit kan op natuurlijke wijze of gestuurd middels apparatuur.

Waarom ventileren ?

Mensen en huishoudens produceren per dag meerdere liters vocht. Met name in de winter wanneer ramen en deuren gesloten blijven en de woning wordt verwarmd zal de Rv waarde in de woning stijgen. Rv waarde is de relatieve luchtvochtigheid ofwel de hoeveelheid waterdamp in de lucht in percentage. Warme lucht neemt eens zoveel vocht op als koude. In de winterperiode met kou is er buiten veelal sprake van een lage luchtvochtigheid. Door te ventileren zal de Rv waarde in de woning dalen. In de woning zal sprake zijn van een drogere lucht en een droge lucht warmt eens zo snel op als koude. Hier zit de energie besparing.

Bij woningen met koudebruggen zal een te hoge Rv waarde leiden tot condens. De warme vochtige lucht koelt af op koude vlakken met condens tot gevolg. Koudere lucht kan vocht in damp vorm niet meer vast houden.  Op enkel glas bijvoorbeeld nemen we dit gemakkelijk waar in de vorm van condens druppels. Gebeurt dit op een gepleisterde wand of wand met behang zullen we dit visueel niet snel waarnemen maar toch vindt het condensatie proces plaats. Is er dan sprake van te weinig luchtcirculatie dan is er een ideale omstandigheid voor schimmel. Schimmel groeit enkel aan bij geringe vochtige omstandigheden en stilstaande lucht. Met andere woorden het voldoende ventileren van de woning voorkomt vocht klachten.

Hoe ventileren ?

woning ventilatie roosterVentileren kan op natuurlijke wijze of middels apparatuur. Bij natuurlijke ventilatie is er veelal sprake van roosters welke kunnen worden geopend aan voor en achterzijde van de woning. Door loef en lei zijde zal er trek ontstaan en daarmee ventilatie / luchtverversing. Dit kan bij afwezigheid van roosters worden behaald door openen van ramen aan zowel voor als achterzijde. Het enkel openen van 1 raam is luchten en geen ventileren met luchtverversing.

Mechanische ventilatie wordt gekenmerkt door apparatuur. Veelal is er sprake van een afzuigbox welke lucht mechanisch uit de woning drijft. Er ontstaat onderdruk in de woning en zal er verse lucht worden aangezogen via roosters of ramen. In nieuwbouw woningen komen we ook balans ventilatie tegen. Geheel gestuurd wordt de lucht van de woning afgezogen en ingebracht. Onderhoud aan deze apparatuur is van belang voor correct functioneren.

Isoleren en vocht.

Isoleren en na isoleren leidt niet tot vochtproblemen mits goed uitgevoerd. Bij isoleren behoort ventileren. Wordt er na isoleren te minimaal geventileerd dan zal dit onherroepelijk leiden tot vochtproblemen en tevens ondanks isolatie een hogere energie rekening. Bij isolerende maatregelen wordt de woning steeds meer luchtdicht en moet dit worden gecompenseerd. Met een geïsoleerde schil en delen vergeten of niet geïsoleerd ontstaan in deze schil koudebruggen met condens risico tot gevolg.

Meten is weten…

Of er sprake is van isolatie lekken, voldoende woning ventilatie of koudebruggen is te meten. Met onder andere bouwkundige kennis, vochtmetingen, metingen Rv waarde, Co2 waarden en infrarood wordt een inzicht verkregen in de luchtkwaliteit en gebreken van de woning. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op voor een vochtklachten vrije woning en gunstige energie rekening.
contact lekdetectie